ผู้เนรเทศหลายคนจะโยนตัวเองเข้าสู่ชีวิตออนไลน์ด้วยการแก้แค้น

ผู้เนรเทศหลายคนจะโยนตัวเองเข้าสู่ชีวิตออนไลน์ด้วยการแก้แค้น

และพวกเขาอาจต่อสู้กับการหาแนวทางที่สมดุลต่อแปลเอกสารอินโดนีเซียเทคโนโลยีพวกเขาได้รับการเลี้ยงดูด้วยเทคโนโลยีที่น้อยที่สุดเป้าหมายของพ่อแม่คือการจำกัดการเข้าถึงเด็กเพื่อชะลอการเข้าสู่โลกจนกว่าวัยรุ่นของพวกเขาถ้าเป็นไปได้อายุที่เด็ก ๆ มักจะฟังคำแนะนำของพ่อแม่อย่างน้อยที่สุดแปลภาษาอินโดนีเซียพวกเขาจะกลายเป็นผู้ใช้เครือข่ายสังคมที่รุนแรงรวมถึงคนที่อาจประสบปัญหาทางออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ อย่างไรก็ตามผู้เนรเทศคนอื่น ๆ สามารถเดินหน้าต่อไปตามพ่อแม่ของพวกเขาและเติบโตสู่ยุคใหม่ เรื่องนี้อาจนำไปสู่ความขัดแย้งในขณะที่สังคมยินดีที่จะยิ้มกับปู่ย่าตายายที่ยังไม่ได้รับการส่งข้อความแต่ก็ไม่ชัดเจนว่าความอดทนนี้จะขยายไปถึงคนหนุ่มสาวที่ปฏิเสธเทคโนโลยีอย่างชัดเจนรัฐบาลและองค์กรต่างๆจะยินดีที่จะเสนอทางเลือกในการให้บริการแบบเห็นหน้าสำหรับประชาชนที่ปฏิเสธช่องทางในเชิงอุดมการณ์หรือไม่นั่นเป็นคำถามที่ผู้เนรเทศเหล่านี้จะบังคับให้เราตอบทายาทมีทักษะด้านเทคนิคที่น่าประทับใจขอบคุณส่วนใหญ่กับพ่อแม่และครูของพวกเขาที่ปรึกษาผู้ใหญ่ของพวกเขาได้สนับสนุนและกำกับการศึกษาด้านเทคโนโลยีของพวกเขาลงทะเบียนเรียนในชั้นเรียนและมีการสนทนากับพวกเขาเกี่ยวกับการเป็นผู้ใช้อินเทอร์เน็ตที่รับผิดชอบ เมื่อพวกเขาไปที่วิทยาลัยพวกเขารู้วิธีสร้างเว็บไซต์และถ่ายทำภาพยนตร์และแก้ไขวิดีโอ ผมเชื่อว่าพวกเขาจะนำแนวปฏิบัติ “ผู้ผลิต” ที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาสู่ผู้แปลเอกสารอินโดนีเซียบริโภคการเผชิญหน้าทางสังคมและการเมืองแปลภาษาอินโดนีเซียของพวกเขาเรียกร้องผลิตภัณฑ์และบริการแบบและโปรแกรมได้เช่นเดียวกับสิ่งพิมพ์ออนไลน์ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกเนื้อหาที่คุณจะเห็นและสถานที่และเวลาที่คุณจะเห็นผลิตภัณฑ์ที่นอกเหนือไปจากการปรับแต่งในการร่วมสร้างสรรค์และชุมชนที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถสร้าง